Zajęcia dodatkowe

Oferujemy dzieciom zajęcia dodatkowe:

Religia: mgr Agnieszka Zając

Zajęcia logopedyczne: mgr Sylwia Sawicka-Boroń

Język angielski: mgr Joanna Rybarczyk

Współpracujemy także z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzeszczach.

 

Nasze motto

Dawać dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspierając jednocześnie ich spontaniczność i aktywność. Wspomagać indywidualny rozwój każdego dziecka, budując poczucie własnej wartości. Kłaść nacisk na szacunek dla odrębności i indywidualności.
Dobro dziecka jest dla nas najwyższą wartością.

Ostatnio dodane zdjęcia