O nas

Przedszkole "Żyrafa" jest położone w przyjaznej i bezpiecznej okolicy. Posiada siedem przestronnych sal przedszkolnych, salę teatralną, salę muzyczną, gabinet logopedyczny oraz duży ogród przedszkolny.

Grupy

W bieżącym roku szkolnym (2020/2021) nauczyciele pracują w następujących grupach:

GRUPA I Wychowawca: Magdalena Duda

GRUPA II Wychowawca: Aneta Moskwa

GRUPA III Wychowawca: Marzena Kosna

GRUPA IV Wychowawca: Renata Machajska

GRUPA V Wychowawca: Anna Kozłowska

GRUPA VI Wychowawca: Kornelia Biernacka

GRUPA VII Wychowawca: Anna Filapek

Nauczyciele uzupełniający:

Bożena Pieczka

Joanna Rybarczyk

Anna Błazenek

Nauczyciel współorganizujący:

Alicja Szafron

Rozkład dnia

6:00 - 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy stolikowe

8:00 - 8:45 ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, prace porządkowe

8:45 - 9:00 przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe

9:00 - 9:30 śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9:30 - 1:00 zajęcia edukacyjno-wychowawcze (zajęcia planowane dla całej grupy zgodnie podstawą programową i aktualną tematyką kompleksową), zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci, obserwacja dzieci

11:00 - 12:30 pobyta na świeżym powietrzu, spacery w okolicy przedszkola, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, zabawy ruchowe, gimnastyka

12:30 - 13:00 przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe

13:00 - 13:30 obiad, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

13:30 - 14:00 odpoczynek poobiedni, relaksacja, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

14:00 - 14:30 zabawa swobodna dzieci, zabawy konstrukcyjne, zabawy plastyczno-techniczne, gry planszowe, zabawy w kącikach zainteresowań, prace porządkowe

14:30 - 15:00 podwieczorek, czynności samoobsługowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku

15:00 - 16:00 zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, tematyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe

Odbieranie dzieci

Dzieci mogą być odbierane jedynie przez osoby upoważnione do tego przez rodziców i zapisane w złożonym w przedszkolu upoważnieniu. Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia.

Odzież

Dzieci powinny być ubrane wygodnie i praktycznie oraz powinny mieć na zmianę obuwie. Prosimy o dostosowanie ubioru dzieci do panującej pogody. Pamiętajmy, że podczas zajęć plastycznych lub zabaw w ogrodzie dziecko może się ubrudzić, dlatego prosimy o pozostawienie w półce dziecka "rezerwowego" ubrania do ewentualnego przebrania.

Współpraca z rodzicami

Rodzice są zawsze mile widziani w naszym przedszkolu. Doceniamy pomoc rodziców i zaangażowanie w życie przedszkola. Zapraszamy do udziału w imprezach okolicznościowych. Zawsze można konsultować się z nauczycielem i porozmawiać o swoim dziecku.

Organizacja pracy przedszkola

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:00 - 16:00, przez 10 miesięcy w roku. Dyżur w okresie wakacyjnym wyznaczany jest przez organ prowadzący.

Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu

Szczegóły tutaj

Statut Przedszkola

Statut Przedszkola

Płatności

Płatności za przedszkole dokonujemy do dnia 15 każdego miesiąca.

Od 1 września 2014 obowiązują następujące stawki:
Godziny bezpłatne: 8:00 - 13:00
Godziny płatne: 6:00 - 8:00, 13:00 - 16:00
Każda godzina płatna 1,00zł

Opłaty za wyżywienie
Od 9 września 2019r. obowiązują następujące stawki za żywienie:
Śniadanie: 2,50zł
Obiad: 4zł
Podwieczorek: 1,50zł
Całodzienne wyżywienie razem: 8zł

Nr konta przedszkola: 42 8446 1016 2002 0012 6944 0001

 

Nasze motto

Dawać dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspierając jednocześnie ich spontaniczność i aktywność. Wspomagać indywidualny rozwój każdego dziecka, budując poczucie własnej wartości. Kłaść nacisk na szacunek dla odrębności i indywidualności.
Dobro dziecka jest dla nas najwyższą wartością.

Ostatnio dodane zdjęcia