Witamy na stronie
Przedszkola "Żyrafa" w Brzeszczach

Nasze przedszkole


Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym Przedszkolu!

Wprowadził Admin 08 maj 2018


Ogłoszenia

UWAGA RODZICE !!!
1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18-23.04.2019 r. Szkoła w tych dniach zapewnia dzieciom opiekę świetlicową w godzinach od 7.00 do 15.30 .
2. Informujemy Rodziców, że Przedszkola "Słoneczko” i „Żyrafa” od dzisiaj tj. 17 kwietnia 2019r. pracuje zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy. 

Wprowadził Admin 17 kwiecień 2019


Zapraszamy do udziału w konkursie "Czyste powietrze wokół nas". Szczegóły poniżej:

Regulamin konkursu "Czyste powietrze wokół nas", xps

Wprowadził Admin 14 marzec 2019


Poniżej zamieszczamy dokumenty dot. rekrutacji do przedszkoli na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2019/2020:

Rekrutacja 2019 informacja, xps
Harmonogram rekrutacji, odt
Kryteria rekrutacji, odt

Wprowadził Admin 07 marzec 2019


Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Wprowadził Admin 10 październik 2018


Zajęcia logopedyczne odbywają się w następujących dniach:

Czwartek 8-13
Piątek 8-13

Wprowadził Admin 04 wrzesień 2018


Koncepcja pracy Przedszkola

Misja przedszkola:

Nasze przedszkole to miejsce, gdzie każde dziecko:
- Traktuje się podmiotowo;
- Czuje się bezpiecznie;
- Staje się samodzielne;
- Rozwinie swoje zdolności i zainteresowania;
- Dba o swoje zdrowie i sprawność ruchową;
- Otrzyma fachową pomoc zarówno logopedyczną jak i psychologiczno-pedagogiczną;
- Placówka wspiera dzieci 5-letnie tak, aby osiągały sukces w szkole.

Nasze przedszkole funkcjonuje po to, by rodzice naszych podopiecznych:
- Aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci;
- Byli partnerami przy podejmowaniu działań wychowawczych;
- Brali czynny udział w życiu przedszkolaka;
- Otrzymywali pełną informację o osiągnięciach dzieci, otrzymywali fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Działamy po to, by nasi nauczyciele:
- Mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego;
- Byli zadowoleni i usatysfakcjonowani efektami własnej pracy;
- Realizowali swe życiowe posłannictwo.Wizja Przedszkola

„Przedszkole jest źródłem sukcesu każdego dziecka”

- Nasze przedszkole jest miejscem zapewniającym opiekę i bezpieczeństwo, dbamy o potrzeby dzieci oraz zapewniamy ich wszechstronny rozwój.
- Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewnia się pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną.
- W naszym przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka.
- Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
- Organizujemy imprezy, które dostarczają naszym dzieciom wiele radości oraz wspomnień na całe życie.
- Nasi wychowankowie biorą aktywny udział w uroczystościach szkolnych.
- Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.
- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
- Promujemy postawę proekologiczną oraz prozdrowotną poprzez realizację programów profilaktycznych.
- Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką, jakość pracy przedszkola.
- Nasze przedszkole to miejsce ciepłe i kolorowe. Posiadamy coraz więcej sprzętu i mebli. Mamy też plac zabaw.

Wprowadził Admin 24 luty 2016

 

Nasze motto

Dawać dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspierając jednocześnie ich spontaniczność i aktywność. Wspomagać indywidualny rozwój każdego dziecka, budując poczucie własnej wartości. Kłaść nacisk na szacunek dla odrębności i indywidualności.
Dobro dziecka jest dla nas najwyższą wartością.

Ostatnio dodane zdjęcia